Dimission og legater

Dimission finder sted med kunst på væggene i de flotte rammer på Sorø Kunstmuseum. Efter en kort velkomst med korsang holder skolelederen sin tale til afgangseleverne. Herefter overrækkes afgangsbeviser og legater til eleverne. Efterfølgende siger lærerne farvel på scenen.

Der sluttes af med reception i skolegården, hvor der også bliver taget billeder af skolens fotograf. Afslutningsvis danser eleverne Les Lanciers - for sidste gang sammen på SPRS.

 

Legater

Sorø Privatskole modtager hvert år legatdonationer fra Nordea, som tildeles skolens afgangselever i forbindelse med dimissionen.

 

Legat til 9.X, 9.Y og 9.Z 

Legatet går til én elev fra hver klasse, der med sit humør, energi og omsorg overfor andre har udmærket sig som en god kammerat, og som med sin arbejdsomhed, nysgerrighed og sit engagement har udmærket sig som en god studerende.

 

Legat til elevrådsformand 

Legatet går til skolens elevrådsformand, der med sin virkelyst, nytænkning og hjælpsomhed har gjort sin indflydelse gældende på skolen.

 

Flemming Lehns legat

Sorø Privatskole modtog i 2022 50.000 kr. fra Flemming Lehns fond, som i de kommende år uddeles i en eller flere portioner til elever med særlig glæde og interesse for musik eller litteratur, hvilket netop var Flemming Lehns store passioner.

Første modtager af legatet var Dexter Sadeler-Shapira (foto) fra daværende 6.X, der under en samling i salen i januar 2023 fik overrakt årets legatportion på 5.000 kr. af skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard pga. sit helt unikke talent for at spille violin kombineret med en utrolig glæde ved violintimerne på SPRS.

2023

I forbindelse med juleafslutningen i Klosterkirken i december 2023 modtog Victoria Busk fra 6.X Flemming Lehns legat pga. af sin helt særlige interesse og evne inden for litteratur.

”Victoria læser mange bøger, både på dansk og engelsk og finder ro i bøgernes verden,” sagde skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard, da hun overrakte legatet til Victoria.