SFO

Sorø Privatskole tilbyder Skolefritidsordning (SFO) fra og med børnehaveklasse til og med 3. årgang. SFO'en har lokaler i Frøhuset, Frederiksvej 5, og Kernehuset, Frederiksvej 7, og benytter sig af den lille skolegård. En af de helt grundlæggende værdier for SFO'en er barnets ret til at bestemme over egen tid og voksnes respekt for barnets fritid.

 

 

Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Første barn på skolen betaler fuld pris, de efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.

Kontakt

Frederiksvej 5, 4180 Sorø

57 83 57 30

Mandag til fredag kl. 6.30–7.50. Mandag til torsdag kl. 13.45–17.00, fredag til 13.45-16.30.

I ferier mandag til torsdag kl. 6.30–17.00, fredag kl. 6.30-16.30.