Trivsels- og udviklingsmiljø

På Sorø Privatskole bygger det gode trivsels- og udviklingsmiljø på ligeværd og anerkendelse. Vi stræber efter et miljø, der giver inspiration og mulighed for det enkelte barn til at udvikle sig personligt, kulturelt og fagligt i samvær og samspil med andre.

Vi mener, at børns trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Derfor er trivsel et højt prioriteret indsatsområde på skolen. Forskning har vist, at børn, der trives godt fysisk, psykisk og socialt, lærer bedre.

Trivsel er ikke bare et middel til at lære noget. Trivslen er også noget i sig selv. Når børn skal lære nye færdigheder i skolen og have mod til at gøre noget nyt, er de nødt til at have det godt. Selve læringen foregår i et betydningsfuldt samspil mellem det kognitive, sociale og psykologiske. Det betyder, at konteksten og det relationelle i det samlede læringsmiljø er afgørende for både trivsel og læring.

 

Trivselsmål

Vi har følgende mål for skolens gode trivsels- og udviklingsmiljø:

  • Eleven føler medansvar for egen situation
  • Eleven oplever sig selv som en del af et fælleskab og føler medansvar for fællesskabet
  • Eleven oplever sig selv som anerkendt, respekteret og værdsat
  • Eleven oplever, at elevens adfærd og behov tages alvorligt
  • Eleven oplever, at have indflydelse på egen situation
  • Eleven oplever sig fagligt og personligt udfordret.

 

Trivselstid

Alle klasser på Sorø Privatskole har én lektion trivselstid på skemaet om ugen.

Skemaet indeholder obligatoriske kompetencemål, videns- og færdighedsmål, temaer, samt forslag til aktiviteter og materialer. Det er vigtigt, at pædagoger/lærere tilpasser undervisningen/aktiviteterne i forhold til netop den enkelte klasse.

 

Trivselstråd

Sorø Privatskoles røde trivselstråd består af disse tre fokusområder:

  • Mit eget liv (individet)
  • Det sociale liv
  • Det gode læringsmiljø

 

Trivselskonferencer

På Sorø Privatskole har hver årgang to årlige trivselskonferencer med klasselærerne, klassepædagogerne og afdelingslederen. Formålet med trivselskonferencerne er at koordinere indsatsen for elevernes trivsel. Den ene af trivselskonferencerne tager udgangspunkt i den nationale trivselsmåling.