Talenter strategi og - arbejde i hverdagen

På Sorø Privatskole støtter vi de elever, som ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre deres faglige standpunkt, og som ønsker at forfølge deres interesse inden for fag, hvor de har særlige talenter.

Vi tror på, at hvert barn har unikke evner og interesser, og vi opmuntrer dem til at udforske og udvikle disse. Vores talentstrategi er forankret i individuel vejledning, udfordrende undervisning og muligheder for at deltage i talentaktiviteter og projekter. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor eleverne kan udfolde sig og opdage deres fulde potentiale.

Derfor har vi sat klare mål for talentarbejdet, ligesom vi har uddannet talentvejledere til at hjælpe med at planlægge undervisningen - og ikke mindst identificere de elever med talent eller særlige forudsætninger.

Vi skaber et læringsmiljø, der øger elevernes faglige præstationer. Samtidig danner vi rammerne for et læringsmiljø, hvor også de særligt talentfulde elever bliver en naturlig del af skolens virke.

Læs mere om 

--