Talentudvikling

På Sorø Privatskole støtter vi de elever, som ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre deres faglige standpunkt, og som ønsker at forfølge deres interesse inden for fag, hvor de har særlige talenter. 

Vi har sat klare mål for talentarbejdet, og vi har uddannet talentvejledere til at hjælpe med at planlægge undervisningen - og ikke mindst identificere de elever med talent eller særlige forudsætninger.

Vi skaber et læringsmiljø, der øger elevernes faglige præstationer, ligesom vi danner rammerne for et læringsmiljø, hvor også de særligt talentfulde elever bliver en naturlig del af skolens virke.