Hjælp til vores ordblinde elever

På Sorø Privatskole har vi løbende fokus på at afdække og hjælpe elever, som er ordblinde. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores ordblinde elever ikke kommer til at opleve for store udfordringer, hverken fagligt eller socialt, i deres dagligdag på skolen.

Når en elev er ordblind betyder det, at han eller hun har særligt vanskeligt ved at lære at læse og skrive. Når man er ordblind, vil man ofte have en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og lyde.

Ordblindhed – også kaldet dysleksi – rammer syv til otte procent af befolkningen og kan være arvelig.

Der er forskellige tegn på, at en elev er ordblind. Det kan være, at eleven tidligt har haft sproglige vanskeligheder, har svært ved at lære alfabetet, har svært ved at lære rim og remser og svært ved at læse nye ord.  Andre tegn er, at eleven læser på usikker vis, gætter for meget eller lærer teksten udenad. Endlig kan det være, der er ordblindhed i elevens familie.

Screening for ordblindhed

På SPRS har vi ordblindelærere, der har specialiseret sig i at hjælpe vores ordblinde elever med at komme igennem skolelivet på en måde, så deres ordblindhed ikke unødigt svækker deres faglige og sociale deltagelse i klassens og skolens liv. 

Vores læsevejleder står for de ordblindetest, screeninger og øvrige tests, der gennemføres på skolen.

Det er afgørende, at vores ordblinde elever får opbakning, og at hjemmet samarbejder med skolen om indsatsen for at sikre den bedst mulige hjælp. Fra skolens side taler vi indgående med forældre og elev om opgaven, og vi bestiller de nødvendige hjælpemidler, som primært er en it-rygsæk. Desuden indfører vi elev og forældre i læse- og skriveteknologi og -strategier.  

På SPRS følges elevernes udvikling og evt. tegn på ordblindhed løbende fra 0.-9. klasse vha. stave - og læseprøver samt andre relevante tests.

Processen omkring evaluering af ordblindhed er følgende

 

At være ordblind er bare en del af dagligdagen

Viggo Horne i 8.X havde netop fået konstateret ordblindhed, da han begyndte på skolen 4. klasse. Han fik tilknyttet en ordblindelærer som støtte og fik adgang til en række hjælpemidler, der hjalp ham med at læse og skrive.

”I dag er det ikke svært for mig at læse og skrive, når jeg bruger mine værktøjer. Men det tager selvfølgelig længere tid for mig end for de andre i klassen.  Jeg lytter til tekster og får min tale til at blive tekst, ” siger Viggo.

Læs interviewet med Nikolaj og hans lærer Julie Andersen.

 

Det er nødvendigt at kæmpe

”Jeg blev testet ordblind i 6. klasse, men jeg vidste egentlig godt, at jeg var ordblind, da jeg ikke var god til dansk og stavning,” fortæller Nicolai Tue, der gik ud af 9. klasse på SPRS i 2020 og i dag går på efterskole.

Læs artiklen om Nicolai.