Hjælp til vores ordblinde elever

På Sorø Privatskole har vi løbende fokus på at afdække og hjælpe elever, som er ordblinde. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores ordblinde elever ikke kommer til at opleve for store udfordringer, hverken fagligt eller socialt, i deres dagligdag på skolen.

Når en elev er ordblind betyder det, at han eller hun har særligt vanskeligt ved at lære at læse og skrive. Når man er ordblind, vil man ofte have en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og lyde.

Ordblindhed – også kaldet dysleksi – rammer syv til otte procent af befolkningen og kan være arvelig.

Der er forskellige tegn på, at en elev er ordblind. Det kan være, at eleven tidligt har haft sproglige vanskeligheder, har svært ved at lære alfabetet, har svært ved at lære rim og remser og svært ved at læse nye ord.  Andre tegn er, at eleven læser på usikker vis, gætter for meget eller lærer teksten udenad. Endlig kan det være, der er ordblindhed i elevens familie.

Screening for ordblindhed

På SPRS har vi ordblindelærere, der har specialiseret sig i at hjælpe vores ordblinde elever med at komme igennem skolelivet på en måde, så deres ordblindhed ikke unødigt svækker deres faglige og sociale deltagelse i klassens og skolens liv. 

En testlærer står for de ordblindetest, der gennemføres på skolen.

Det er afgørende, at vores ordblinde elever får opbakning, og at hjemmet samarbejder med skolen om indsatsen for at sikre den bedst mulige hjælp. Fra skolens side taler vi indgående med forældre og elev om opgaven, og vi bestiller de nødvendige hjælpemidler, som primært er en it-rygsæk. Desuden indfører vi elev og forældre i læse- og skriveteknologi og -strategier.  

På SPRS bliver eleverne løbende evalueret for ordblindhed fra 0.-9. klasse i form af løbende staveprøver i dansk. 

I 2. klasse gennemfører vi den såkaldte non-ord-stave-test i maj, hvor testlæreren efterfølgende evaluerer testresultater med dansklæreren. Hvis vi ser læse-/staveproblemer hos et barn tager vi en drøftelse med forældrene.

En sådan test består af fire dele:
1.    Generelle spørgsmål om elevens læse- og stavefærdigheder
2.    ”Find stavemåden”, hvor eleven skal finde de ord, der bliver læst op
3.    ”Find det der lyder som et ord” – eleven skal lytte efter, hvilket ord (som ikke er et rigtigt ord), der lyder som et rigtigt ord. Det kan være ”håkke”, der lyder som ordet hugge.
4.    ”Basal ordforrådsprøve” hvor elevens ordforråd tjekkes, så eleven ikke bliver bedømt ud fra en forventning om et kendskab til et ord, som han eller hun slet ikke har. 

Læs mere om den nationale ordblindetekst.

Figur ovenfor viser, hvordan et testresultat kan se ud. Testen er tilpasset elevens alder og klassetrin.

Fra skolens side taler vi indgående med forældre og elev om opgaven, og vi bestiller de nødvendige hjælpemidler, som primært er en it-rygsæk. Desuden indfører vi elev og forældre i læse- og skriveteknologi og -strategier.  

 

Det er nødvendigt at kæmpe

”Jeg blev testet ordblind i 6. klasse, men jeg vidste egentlig godt, at jeg var ordblind, da jeg ikke var god til dansk og stavning,” fortæller Nicolai Tue, der gik ud af 9. klasse på SPRS i 2020 og i dag går på efterskole.

Læs artiklen om Nicolai.