Lektionsplan

Sorø Privatskole udgiver inden skoleåret starter en samlet plan med lektioner i det kommende skoleår. Det giver dig et overblik over lektioner fordelt på de forskellige årgange på skolen. Skoleskemaet findes på skolens Elevintra og Forældreintra.
  

Lektionsplan 2022-23