Forældrenævnet

Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret grundskole. Det kommer til udtryk gennem skolens engagerede elever, medarbejdere og ikke mindst forældre. Bliv repræsentant for din klasse og en del af skolens forældrenævn, hvis du har tid og lyst til at tage del i arbejdet.

 

Kontaktpersoner

Formand: Stina Brun

Skoleleder: Nanna Kofoed Øhrgaard

Bestyrelsen: Lars Wagner Søgaard

Forældre: Listen findes på ForældreIntra under 'Kontakt'

 

Sådan kommer du ind

Forældrenævnet består af 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Du stiller op ved det første forældremøde i begyndelsen af et nyt skoleår. Når du er valgt ind, bliver du inviteret til 3 møder i løbet af skoleåret af ca. 2 timers varighed. I møderne deltager, foruden selve forældrenævnet, skolelederen, en medarbejderrepræsentant og en bestyrelsesrepræsentant. Forældrenævnet er struktureret med en formand, en næstformand og en sekretær. Dagsordenen udarbejdes i samarbejde med skolelederen.

 

ForældreNyt: Efter hvert møde udkommer et Forældrenævnsresumé:

Marts 2022

September 2021

Februar 2020

 

 

En del af skolens liv og virke

Det er en væsentlig del af skolen, at forældre er velinformerede og derved har mulighed for at deltage aktivt i skolens liv og virke.

 

Opgaver: Inspirer skolens ledelse, lærere, pædagoger, bestyrelse og forældre. Debattere skolens nuværende og fremtidige mål og fornyelse. Lufte vilde tanker, ønsker og ideer til fælles diskussion.

 

Forældrenes talerør

Skolelederen og bestyrelsen har via forældrenævnet mulighed for at tage "temperaturen" på forældrenes holdninger til skolens dagligdag. Forældreævnets repræsentative sammensætning betyder, at det generelt kan tages til udtryk for forældrenes synspunkter.

 

Resultater

Forældrenævnet kan være igangsættere eller støtte til forskellige arrangementer. Fx foredrag, emneuger, kulturaftener. Forældrenævnet har gennem de seneste år i direkte og indirekte dialog medvirket til:

  • Frobedrede trafik- og parkeringforhold
  • Kontakt til MOVIA vedrørende bustider for elever
  • Engelsk blev indført fra 3. klasse mod tidligere fra 4. klasse
  • Fokus på sund kost i caféen/Spisestuen
  • Beslutninger om istandsættelser og ombygninger
  • Sprog, adfærd, disciplin på skolen
  • Udsmykning og kunst på skolen

 

Får først besked 

Forældrenævnet informeres ofte på forhånd i nye emner og kommende initiativer omkring skolens ombygning, regnskaber, investeringer og undervisning. Det vil sige før der kommer officiel besked ud om dette fra skolen. Forældrenævnet kan på den måde være med til at hjælpe nye initiativer på vej eller svare på spørgsmål fra andre forældre på skolen.