Forældrenævnet

Det er vigtigt for skolen, at forældrene er velinformerede og derved har mulighed for at deltage aktivt i skolens liv og virke.

Sorø Privatskole er en traditionsrig, velfungerende og udviklingsorienteret grundskole. Det kommer til udtryk gennem skolens engagerede elever, medarbejdere og ikke mindst forældre.

Bliv repræsentant for din klasse og en del af skolens forældrenævn, hvis du har tid og lyst til at tage del i arbejdet.

 

Kontaktpersoner

Formand: Stina Brun

Skoleleder: Nanna Kofoed Øhrgaard

Bestyrelsen: Kristian Wichmand Bruun Larsen

Forældre: Listen findes på ForældreIntra under 'Kontakt'

 

Sådan kommer du ind

Forældrenævnet består af en repræsentant og en suppleant fra hver klasse. Du stiller op ved det første forældremøde i begyndelsen af et nyt skoleår. Når du er valgt ind, bliver du inviteret til tre møder i løbet af skoleåret af ca. to timers varighed. I møderne deltager, foruden selve forældrenævnet, skolelederen, en medarbejderrepræsentant og en bestyrelsesrepræsentant. Forældrenævnet er struktureret med en formand, en næstformand og en sekretær. Dagsordenen udarbejdes i samarbejde med skolelederen.

Efter hvert møde udkommer et Forældrenævnsresumé:

Maj 2024

Februar 2024

Oktober 2023

Maj 2023

Marts 2023

Oktober 2022

Marts 2022

September 2021

Februar 2020

 

Resultater

Forældrenævnet kan være igangsættere eller støtte til forskellige arrangementer. Fx foredrag, emneuger, kulturaftener. Forældrenævnet har gennem de seneste år i direkte og indirekte dialog medvirket til:

  • Forbedrede trafik- og parkeringforhold
  • Kontakt til MOVIA vedrørende bustider for elever
  • Engelsk blev indført fra 3. klasse mod tidligere fra 4. klasse
  • Fokus på sund kost i caféen/spisestuen
  • Beslutninger om istandsættelser og ombygninger
  • Sprog, adfærd, disciplin på skolen
  • Udsmykning og kunst på skolen

 

Får først besked 

Forældrenævnet informeres ofte på forhånd i nye emner og kommende initiativer omkring skolens ombygning, regnskaber, investeringer og undervisning. Det vil sige før der kommer officiel besked ud om dette fra skolen. Forældrenævnet kan på den måde være med til at hjælpe nye initiativer på vej eller svare på spørgsmål fra andre forældre på skolen.