Lærer på Sorø Privatskole

Som lærer på Sorø Privatskole bliver du del af en kultur, hvor samarbejde er i højsædet.

Du bliver del af et fællesskab, der er præget af høj faglighed,  tryghed, godt humør og gode arbejdsforhold.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives på skolen og løbende får mulighed for at udvikle sig.

Det pædagogiske aspekt spiller en stor rolle i din undervisning på skolen. Du skal selvfølgelig være fagligt dygtig inden for dit undervisningsområde, men det er mindst lige så vigtigt, at du har lyst til at arbejde med børn og unge.

Der hører også en del andre arbejdsopgaver til lærerjobbet hos os: Fx forældremøder, lærermøder, deltagelse i fællesarrangementer på skolen. Som lærer underviser du først og fremmest i dine linjefag, men det kan også være i andre af skolens fag.

I starten af skoleåret har vi en fælles introdag for nye medarbejdere, hvor vi gennemgår hverdagen på skolen. Her kommer vi bl.a. ind på læringssyn, kultur, faglighed og ledelsesstruktur.

Da vi er en skole, der bygger på mere end 135 års skoletradition, vil du også opleve, at disse traditioner er en integeret del af skoleåret.

Generelt er vi også gode til at være sammen, have det sjovt og hygge os, når vi ikke laver skole.

 

Projektbaseret læring

Projektbaseret læring er en pædagogik, hvor eleverne tilegner sig en dybere viden gennem aktiv udforskning af virkelige udfordringer og problemer. De lærer om et emne ved at arbejde i en længere periode for at undersøge og svare på et spørgsmål, en udfordring eller et problem. 

For lærergruppen betyder denne form for undervisning et styrket tværfagligt samarbejde.

 

 

Børnehaveklasseleder Trine Lindh fortæller om arbejdet med projektbaseret læring i hhv. lærergruppen og i 0. klasse.

Kulturmøde og undervisningsinspiration

I begyndelsen af november 2023 var fire lærere fra SPRS på et såkaldt job shadowing-ophold i den sydvesttyske by Daun på Thomas Morus Gymnasium, som er en undervisningsinstitution med klasser fra 5. årgang til 3.G.

Læs artiklen

 

 

Kollegiale observationer udvikler undervisningen

I skoleåret 2023-2024 har vi fokus på læringsfællesskabet på SPRS til gavn for elevernes læring og trivsel - og for at fremme medarbejdernes faglige kompetenceudvikling og trivsel.

Læs artiklen

Om Sorø Privatskole

 • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.
   
 • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.
   
 • Bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.
   
 • Moderne faciliteter med digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.
   
 • Grundlagt for mere end 135 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.