Buskort

For skoleåret 2023-2024 kan alle forældre på Sorø Privatskole ansøge om Skolekort til deres børns befordring mellem skole og hjem.

Det Skolekort, man får udleveret, er kun til transport mellem skole og hjem (dvs. elevens folkeregister-adresse). Der kan køres på hverdage indtil kl. 19.00, men ikke i weekender, på helligdage, i juli måned og mellem jul og nytår. 

Klik her - ansøgning om befordring og samtykkeerklæring 2023-2024

Klik her - vejledning 2023-2024

 

Ansøgning

Hvis buskortet skal være klar til første skoledag, skal:

  • Ansøgningen afleveres på skolens kontor/sendes til nws@sprs.dk

Alle elevens data skal udfyldes korrekt og tydeligt. Derudover udfyldes ansøgningsdato og forældre underskrift af den der har forældremyndigheden.

Der ansøges om Skolekort på Rejsekort for hele skoleåret. Starter man på skolen efter skolestart, eller først ønsker skolekort senere, skrives en ansøgningsdato.

 

Samtykke

Ansøgningen og samtykkeerklæringen skal underskrives for at der kan ansøges om Skolekort på Rejsekort. 

 

Priser

I skoleåret 2023-2024 refunderer skolen 50% af udgiften til skolekort, dog undtaget prisen for udstedelse af skolekort (50 kr.).  Betaling for Skolekortet samt udstedelse af skolekort opkræves sammen med skolepenge for september måned.

VT-zoner:  

2 zoner kr. 1.895,-

3 zoner kr. 2.775,-

4 zoner kr. 3.655,-

5 zoner kr. 4.480,-

6 zoner kr. 5.290,-

         

 

 

 

  

 

Erstatningskort

Et erstatningskort koster 100 kr. som opkræves sammen med skolepengene

 

Refusion

Hvis man udgår af skolen eller ikke ønsker Skolekort på Rejsekortet mere, skal det afleveres til skolen, som så indsender kortet til Movia. Eventuel refusion vil så følge.

 

Misbrug

Ved misbrug af ordningen vil skolen forbeholde sig ret til at inddrage udleverede Skolekort på Rejsekort. Misbrug kan fx være at overdrage kortet til andre end dem det er udstedt til, eller anvende kortet til andre formål end transport mellem skole og hjem.

 

Busser og ringetider

Sorø Privatskole har et stort skoledistrikt. Det betyder, at en stor del af skolens elever dagligt bruger bus til og fra skole. Det er derfor ikke muligt for os at planlægge ringetider og skoleaktiviteter således, at ventetid kan undgås. Skoleaktiviteter, herunder ringetider, er planlagt ud fra et pædagogisk fagligt hensyn.

 

Movia og Sorø kommune

Skolerne, herunder Sorø Privatskole, deltager hvert år i et møde med Movia og Sorø Kommune, hvor vi fremsætter ønsker og gør opmærksom på de problemstillinger, vores elever oplever i forbindelse med busdriften. I sidste ende er det dog Sorø Kommune og Movia, der fastlægger ruter og tider.

 

Forstyrrende element

Skolen giver ikke generelle tilladelser til, at elever kan møde senere eller gå tidligere pga. bustider. Det er et forstyrrende element i undervisningen, hvis en eller flere elever kommer senere eller skal bryde op tidligere. Som udgangspunkt er den almindelige undervisning planlagt i tidsrummet 8.00-13.40 for de mindste elever og 8.00-14.30 for de ældste elever.