Klub-betaling

Der betales klub i perioden d. 01-08-2018 til 30-06-2019. Satsen er pr. d. 01-08-2018:

  • 4.-6. årgang kr. 615 x 11 mdr.

Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolen har betalingsservice-ordning. Der ydes ikke søskenderabat til klubben. Klubben følger skolens ferieplan og rejser til Vilde Vulkaner og Bornholm i hhv. først og sidste uge af sommerferien. En evt. udmelding sker pr. d. 1. i hver måned med 1 måneds opsigelse.