Elevrådet

Indholdet hentes fra SkoleIntra.

Om elevrådet

Elevrådet på Sorø Privatskole er en betydelig del af skolen, hvor eleverne gennem en frivillig indsats varetager elevernes interesser. Elevrådsarbejdet er i mange tilfælde første gang, at eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokrati. Dermed giver det et indblik i, hvordan holdninger fremføres under demokratiske forhold.

 

Elevrådet: En elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver af klasserne på 4.-9. årgang udgør skolens ambitiøse elevråd. I slutningen af skoleåret er der valg i hver klasse. I september måned mødes elevrådsrepræsentanterne til en årlig elevrådsdag. Her brainstormer de og vælger emner til det kommende års arbejde.

 

Initiativtagere og igangsættere

Elevrådet tager initiativ til, eller igangsætter, forskellige aktiviteter eller projekter på Sorø Privatskole til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen. Fx MGstoreP og MGlilleP, hvor hver klasse fra hhv. udskolingen og mellemtrinnet deltager med et musiknummer under et bestemt hovedtema.