Elevrådet

Indholdet hentes fra SkoleIntra.

Om elevrådet

Elevrådet på Sorø Privatskole er en betydelig del af skolen, hvor eleverne gennem en frivillig indsats varetager elevernes interesser. Elevrådsarbejdet er i mange tilfælde første gang, at eleverne stifter praktisk bekendtskab med demokrati. Dermed giver det et indblik i, hvordan holdninger fremføres under demokratiske forhold.

Elevrådet: En elevrådsrepræsentant og en elevrådssuppleant fra hver af klasserne på 4.-9. årgang udgør skolens ambitiøse elevråd. I slutningen af skoleåret er der valg i hver klasse. I starten af skoleåret mødes elevrådet til den årlige elevrådsdag. Her brainstormer de og vælger emner til det kommende års arbejde.

Initiativtagere og igangsættere

Elevrådet tager initiativ til og igangsætter forskellige aktiviteter eller projekter på Sorø Privatskole til glæde for eleverne og til gavn for den fælles trivsel på skolen. Fx SPRS har talent senior og SPRS har talent junior, hvor hver klasse fra henholdsvis udskolingen og mellemtrinnet deltager med et musiknummer eller lignende under et bestemt hovedtema.