Sidste skoledag med olympisk dyst

Sidste skoledag blev fejret med Olympiske Lege, hvor klasserne blev fordelt på lande, der skulle kæmpe mod hinanden i forskellige konkurrencer.

Der blev gået til den - lige fra stavning af navne til fremstilling af papirfly, hvis flyvefærdigheder blev testet og målt.

På hvert trin blev vinderne udpeget ved fællessamlinger i amfiteatret, hvor eleverne sang skolesangen og fik alle gode ønskler med om en dejlig sommerferie.