Elevrådet vil være mere synligt

Skolens nye elevrådsformand Niels Vibe-Hastrup Juel glæder sig til et år, hvor elevrådet vil være med til at skabe en mere spændende skole.

”Jeg kan godt lide at have et ”say” på tingene. Det er derfor jeg har været med i elevrådet i tre-fire år. Jeg synes ikke, der skete så meget tidligere, og jeg har en nogle ideer til nogle af de ting, vi kan gøre,” siger den nytiltrådte formand for Sorø Privatskoles elevråd Niels Vibe-Hastrup Juel.

Niels er 15 år og har gået på skolen siden 0. klasse. I sin fritid er han patruljeleder hos de blå spejdere, og er netop begyndt at ro. Derudover går han tur med familiens hun, Lula, der er en italiensk trøffelhund.

På sit første møde efter sommerferien (se foto) nedsatte elevrådet fem udvalg, der skal arbejde med skolegården, miljø, spisestuen, fester og toiletter.

”Vi synes, at basketballbanen i skolegården trænger til at få malet stregerne op, ligesom vi skal have mere system i cyklerne i cykelstativerne. Når vi alle er tilbage i den fælles skolegård efter coronaen, kunne vi også godt tænke os en bedre fordeling af klassetiderne til fodboldbanerne,” siger Niels.

Han nævner, at elevrådet planlægger, at de skal være mere synlige på Festivalen til maj, ligesom de også i år gerne vil have en repræsentant ved skolens høstgudstjeneste til at holde en tale for eleverne.

”På elevrådsmøderne er det vigtigt, at alle eleverne – store som små – kommer til orde. Vi tolererer ikke, at man afbryder hinanden. Vi ældre elever vil være opmærksomme på at spørge ind, når de mindre kommer med forslag og ideer.”

Elevrådet mødes en gang om måneden. Et møde tager en times tid. Herudover mødes eleverne i de nedsatte udvalg.

”Jeg håber, at vi i løbet af dette skoleår får et mere synligt elevråd. Vi vil gerne være med til at engagere eleverne og få gjort flere interesserede i elevrådsarbejdet. Vi vil samtidig arbejde for, at det skal være endnu federe at gå på skolen om et år,” siger Niels.