SPRS forpligter sig til at leve op til syv samfundsløfter

Sorø Privatskole har netop været med til at vedtage et fælles kodeks for samfundsansvar. Det skete på Danmarks Private Skolers årsmøde i oktober. Kodekset – der kaldes de 7 samfundsløfter – betyder, at skolerne skal arbejde med områder, der gavner samfundet som helhed.

”Vi bakker naturligvis fuldt og helt op om de syv samfundsløfter, som vi langt henad vejen selv har fokus på at leve op til i vores daglige virke. Kodekset matcher fint den vision og de værdier, vi arbejder efter på Sorø Privatskole” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Det er først og fremmest skolernes ansvar at skabe optimale rammer for uddannelse og dannelse af eleverne. De 7 samfundsløfter lægger op til, at skolerne skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed: Skolers samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv; det både skal rettes mod individet, fællesskabet i skolen og det omkringliggende samfund.

Klub 17

Et eksempel på, hvordan Sorø Privatskole arbejder på at leve op til sit samfundsansvar ved at sikre konkrete aktiviteter for at gøre en positiv forskel i omverden, er planen om at skabe en Science Klub Sorø. Det er en science klub for 1.-6. klassetrin for alle børn i Sorø Kommune.

”Vi arbejder i øjeblikket på at etablere Klub 17, der skal være en science klub for alle elever i indskolingen og på mellemtrinet i Sorø Kommune. Aktiviteterne i klubben vil tage udgangspunkt i de 17 verdensmål, og vi tilrettelægger aktiviteterne omkring nogle udfordringer, som eleverne kender fra deres hverdag. Eleverne skal arbejde med disse udfordringer og selv kunne fremlægge nogle løsninger. Vi er ret sikre på, at vi har konceptet til en ret fed klub, så vi håber, vi kan finde midlerne til at etablere projektet,” siger Nanna.

I øjeblikket er Sorø Privatskole i gang med at søge fonde om finansiering til at støtte et to-årigt projektforløb.  Mere info vil følge, når der er afklaring her.

 

DE 7 SAMFUNDSLØFTER

 

1. Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

 

2. Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

 

3. Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

 

4. Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

 

5. Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

 

6. Fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

 

7. Elevens videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Læs mere om privatskolernes samfundsansvar.