Hvordan skaber vi et liv for unge uden rusmidler?

På den infocafé, der tirsdag den 12. oktober blev holdt i gymnastiksalen, fik de fremmødte indsigt i den undersøgelse, der er gennemført på alle kommunens skoler og sætter spot på de unges forbrug, vaner og trivsel.

 

Undersøgelsen er en del af projektet Fælles om Ungelivet, som Sorø Kommune er en del af, og som har til formål at skabe et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

 

På infocafeen præsenteredes nogle af de svar, som de unge i 7., 8. og 9. klasse på Sorø Privatskole har givet i forbindelse med undersøgelsen.  

De unges svar

På spørgsmål om forældrenetværk og aftaler svarer 78 procent af eleverne på 7. årgang, at deres forældre véd, hvor de er om aftenen i weekenden. 53 procent af eleverne på 8. årgang svarer, at de har aftaler om, hvornår de skal være hjemme om aftenen i weekenden.

I forhold til venner og normer svarer 48 procent af eleverne på 9. årgang, at de er fulde mindst en gang om måneden.

Disse og mange andre resultater af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemgået på mødet.

Det er ét af SPRS' samfundsløfter, at vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet. Læs mere om De Syv Samfundsløfter.