Borgmesteren skød projektopgave i gang

Tirsdag den 6. september tog eleverne på 7. årgang fat på at arbejde med deres såkaldte innovative projektopgave, hvor de i grupper skal arbejde med at løse en konkret udfordring i Sorø Kommune. 

Alle opgaverne tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 3 – sundhed og trivsel. Eleverne skal indsamle viden, finde en god løsning på problemet, skabe en model eller procedure for løsningen og præsentere den i billeder og tekst.

For at komme godt i gang med de lokale problemstillinger var Sorøs borgmester Gert Jørgensen inviteret til at give eleverne en introduktion til, hvordan man har arbejdet med nogle af de problemstillinger, som eleverne nu skal komme med forslag til i løbet af de 10 dage, projektet foregår.

Borgmesteren gav en levende præsentation af aktiviteterne i Sorø Kommune, så alle fik en god fornemmelse af, hvilke udfordringer kommunen har på de forskellige områder.

Eleverne skulle efterfølgende arbejde med følgende problemstillinger:

 • Flere cyklister i Sorø Kommune
  • Hvordan får vi borgere i alle aldre til at cykle mere, end de gør nu?
 • Nye byrum i Sorø Kommune
  • Hvordan kan man lave et eller flere steder omkring centrum og søen, som er attraktive for unge og for andre borgere i kommunen. Byrummene skal lægge op til fællesskab og fysisk aktivitet.
 • Kultur og fritid i Sorø Kommune
  • Hvordan får vi flere unge i Sorø til at dyrke idræt i vores foreninger?
 • Nye fællesskaber i Sorø Kommune 
  • Hvilke tilbud kan være med til at skabe øget mental sundhed hos borgerne i Sorø Kommune?
  • Hvilke tilbud kan være med til at skabe øget trivsel og samvær hos ensomme unge?

Motiverede elever

En af værdierne for Sorø Privatskole er, at eleverne er motiverede, og at skolen gennem forskellige læringsmiljøer udvikler elevernes kreative og innovative evner.  Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.