Eleverne skal være mere modige

I 2022 blev eleverne på 6. årgang introduceret til nogle nye principper, der skulle gøre dem bevidste om, at deres tankesæt spiller en stor rolle i forhold til deres udbytte af undervisningen på skolen, deres skolegang og i det hele taget følelsen af at lykkes. 

”Vi oplevede, at flere og flere elever på mellemtrinet var bange for at lave fejl. Ja, endda bange for at række hænderne op i timerne. I udskolingen blev denne tendens forstærket, hvor mange blev endnu mere fastlåste,” fortæller afdelingsleder Malou Eide Malmdorf.

”For at imødegå denne tendens, valgte vi at indføre nogle mindsetprincipper på 6. årgang. Vi begyndte i 6.Z, men de øvrige to klasser kom hurtigt med,” tilføjer lærer Gunhild Engholm Michelsen.

I løbet af 6. klasse blev det fælles sprog og tankegangen derfor en integreret del af elevernes og lærernes hverdag sammen. Ambitionen er også, at eleverne ved udgangen af 6. klasse skal tage tilstrækkeligt ansvar for deres arbejde i undervisningen og egen rolle i grupper, så de bliver klar til overgangen til udskolingen.

Et tegn på at den nye tankegang er ved at finde indpas på SPRS er, at der netop er sat forskellige plakater op i klasserne, som skal inspirere eleverne til at tage ansvar for deres læring. (Se fotos).

”I 6. klasse tog nogle af eleverne initiativet til dig, mens andre skulle mindes om det flere gange,” siger Gunhild. 

Vedholdenhed

”Vi har delt erfaringer blandt lærerne, og i begyndelsen af hvert skoleår bruger vi nu to timer på at undervise i mindset, hvor vi blandt andet læser tekster om, hvordan sportsudøvere med succes arbejder med et åbent og dynamisk mindset i stedet for et fikseret – og hvad det betyder. Eleverne skal øve sig på at fokusere, da de hurtigt bliver utålmodige og zapper rundt, ” siger Malou.

Hun peger på, at det er afgørende at opøve vedholdenhed, og at det er OK at sige, at jeg ikke kan helt endnu – jeg øver mig. Som en del af undervisningen har eleverne også mulighed for at gennemføre en test, så de kan se om de er præget af et fikseret eller et dynamisk mindset, og hvor de skal sætte ind på at blive bedre.

”Vi håber, vi får bredt mindsettankegangen mere ud på hele skolen. Det er vigtigt, at vores elever bliver mere modige, så de får mere ud af undervisningen,” siger Gunhild.

Hvad tænker min hjerne?

På 7. årgang har eleverne i dag erfaring med mindsetprincipperne efter at have været pilotklasser på 6. årgang.

”Mindset er egentlig bare, hvad ens hjerne tænker. Når man fx skal løse en opgave i dansk, som  ser svær ud, så tænker jeg i dag, at det kan jeg godt,” fortæller Aparna 7.Y.

”Vi fik en ligning med bogstaver i matematik, som vi skulle løse. Den så vanskelig ud, men så tænkte jeg, at den sikkert ikke var svær,” tilføjer Sine 7.Z.

”Jeg er blevet mere bevidst om, at jeg ved en tilbagemelding på en test skal lære af kritikken i stedet for at afvise den, ” siger Ida-Marie 7.Y

Også i fritiden har eleverne glæde af fokusere med på opgaver ud fra et dynamisk mindset.

Sine har glæde af tankegangen, når hun skal improvisere, mens hun øver skuespil. Hvis Aparna er nervøs før en afgørende badmintonkamp, forsøger hun at ændre denne nervøsitet til noget positivt.

Ida-Marie nævner, at hun forsøger at tænke på, at det kan være en fordel, at der fx ved sportsturneringer ikke er noget at være bange for, uanset hvordan tingene ser ud.

Og som basketballspilleren Michael Jordan siger i elevernes undervisningsmateriale:

"Jeg har misset mere end 9.000 skud i min karriere. Jeg har tabt næsten 300 kampe. 26 gange har jeg fået lov til at tage kampens afgørende skud og fejlet. Jeg har fejlet igen og igen og igen i mit liv. Og det er derfor, jeg lykkes."

 

Tre modige elever: Ida-Marie 7.Y, Aparna 7.Y og Sine 7.Z