På et hængende hår

Jeanette Ahmedi-Iversen er tæt på at være færdiguddannet lærer fra professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Hun havde dog et problem i forbindelse med udarbejdelsen af sin afsluttende bacheloropgave.

Der var nemlig ingen skoler, der ville tale med hende, når hun kontaktede dem om at få empiri til sin opgave. Jeanette skriver om inklusion og differentiering i dansk i grundskolen. Derfor havde hun brug for at kunne matche sine teoretiske perspektiver med en praktisk virkelighed i form at et interview med en lærer.

”Jeg har kontaktet adskillige folkeskoler, men enten har de afslået at se mig, eller de har slet ikke svaret. Måske er de ikke interesserede i at vise, hvordan de arbejder med inklusion og differentiering?” siger Jeanette.

Heldigvis kendte hendes vejleder Thomas Aziz, så onsdag i onsdag den 10. maj han blev kontaktet og formidlede straks en kontakt til Søren Mølholm, som onsdag den 17. maj tog imod Jeanette, der fulgte hans undervisning i dansk på 8. årgang og efterfølgende interviewede Søren og en af eleverne i klassen.

 

Undervisning og interviews

”Hvis ikke jeg havde fået muligheden for at komme på Sorø Privatskole i dag, kunne jeg nå ikke færdiggøre min uddannelse her til juni, så jeg er glad for at det kunne lade sig gøre at få lov til at komme med så kort varsel. Det var en god oplevelse, og jeg har fået taget nogle brugbare noter, ” siger Jeanette.

Hun forklarer, at et begreb som inklusion i undervisningen betyder, at alle elever kan deltage i undervisningen og føle sig trygge herved, mens differentiering i undervisning betyder, at læreren træffer nogle valg for eleverne i undervisningen. Det er differentieringen, der sikrer inklusionen.

I dagens undervisning hos Søren skulle eleverne udarbejde en instruktionstekst til deres kammerater på den efterfølgende årgang. De kunne vælge mellem at udarbejde en tekst, en plakat, en folder, en video eller en power-point.

”Det er et godt eksempel for mig at arbejde med i opgaven, især da jeg efterfølgende fik både et lærer- og et elevperspektiv på undervisningen,” siger Jeanette, før hun haster videre. Der er en opgave, der skal afleveres i løbet af få dage. Til juni skal opgaven forsvares ved den afsluttende eksamen.

Vi ønsker held og lykke, både med eksamen og den efterfølgende jobsøgning.