Ikke alle elever i de ældste klasser hylder den mobilfri skole

Delte meninger blandt eleverne om fraværet af mobiltelefoner i skoletiden.

”Jeg synes, det er mega unødvendigt, at der er indført mobilfri skole på SPRS. Vi kunne sagtens være sociale før, og vi tænkte ikke over om, vi havde vores telefoner eller ej.”

Sådan udtrykker Caroline Gorlas fra 9.X sig om, fraværet af elevernes mobiltelefoner i skoletiden.

”Det virker diktaturstyret, at vi skal afleveres vores telefoner om morgenen. Jeg så hellere, at man havde sat grænser for brugen. Tidligere brugte vi mest mobilen i frikvartererne, men nu foregår meget af denne aktivitet på vores computere,” siger Caroline.

”Når vi ikke har adgang til vores telefoner i skoletiden er den eneste fordel, at så mister vi dem da i hvert fald ikke, og de bliver heller ikke ødelagt,” fastslår hun.

Rosa Abrahamsen tilføjer, at ”hun oplever, at det er blevet nemmere at tale sammen, så der er måske ikke den helt store forskel i forhold til tidligere. Men jeg savner, at jeg ikke kan modtage vigtige telefonbeskeder i løbet af skoledagen.”

Mere koncentration

På 8. årgang synes Bertil Jacobsen, Yasin Riisom og Malte Bertelsen ikke, at der er den helt store forskel på skolen før og efter sommerferien – når det gælder deres mobiltelefoner.

”Det går meget fint, og jeg synes vi er mere koncentrerede i timerne. Men det er irriterende, at vi ikke længere kan bruge mobilepay i boden,” siger Bertil.

”Jeg synes ikke, vi brugte telefonen ret meget i frikvartererne, når vi var sammen med hinanden,” tilføjer Yasin.

”Næh, jeg synes heller ikke, vi går glip af noget,” siger Malte.

”I dag bruger vi så vores computere på samme måde, som mobiltelefonerne, så der er ikke den store forskel,” siger Bertil.

Smertefrit

Lærer Jimmy Brinksby, der underviser på 9. årgang, synes, at overgangen til mobilfri skole er gået overraskende smertefrit.

”Jeg oplever mere koncentration i timerne, da telefonerne ikke distraherer. Vi har heller ikke oplevet nogen konflikter, og jeg har heller ikke oplevet nogen, der forsøgt at snyde med ikke at aflevere telefonen,” siger Jimmy.

Rosa Abrahamsen, Maja Hansen og Caroline Gorlas fra 9.X så gerne, at de havde adgang til deres mobiltelefoner i skoletiden.
Yasin Riisom, Bertil Jacobsen og Malte Bertelsen fra 8. årgang synes ikke, at der er den helt store forskel på skolen før og efter sommerferien – når det gælder deres mobiltelefoner.