Kollegiale observationer udvikler undervisningen

I dette skoleår har vi fokus på læringsfællesskabet på SPRS til gavn for elevernes læring og trivsel - og for at fremme medarbejdernes faglige kompetenceudvikling og trivsel.

I praksis betyder det, at hver lærer får tilbud om et forløb, der går ud på, at man bliver observeret af to kolleger i løbet af sin undervisning. Herefter får man en konstruktiv, professionel tilbagemelding .

Inden observationen gennemføres har læreren haft et møde med sit observationsteam, der typisk består af to kolleger. Under denne forberedelse beslutter man sig for sit fokusområde, dvs. hvilke ting kollegerne skal være særlig obs på i den kommende undervisningssituation.

”Vores rolle som observatører er sådan set bare at sidde stille i klassen og holde øje med de fokuspunkter, vi er blevet enige om at observere. Vi taler måske også med eleverne. Det kan fx være om, hvordan de har forstået den opgave, som deres lærer har givet dem,” siger Pernille Berggren, der er læringsvejleder.

”Eleverne synes det positivt, at vi lærer af hinanden på denne måde. Vi sender i hvert faldt et signal til dem om, at vi løbende er i en læreproces, ligesom de selv er. Især de store elever er positive over at opleve, at en kollega hjælper en anden kollega på denne måde,” tilføjer Pernille.

Efter observationen mødes observanterne med den observerede kollega og drøfter de ting, de har lagt mærke til.

Øget samarbejde

Pernille nævner, at det at blive professionelt observeret og vurderet af kolleger er en god læring, og at det er positive dialoger, der kommer ud af den vejledende samtale.

”Vi tror jo på, at vi bedst kan udvikle vores pædagogiske praksis og didaktik i fællesskab. Det er målet, at vi som kolleger i endnu højere grad skal samarbejde, være nysgerrige, få ny indsigt og reflektere over hinandens måde at gøre tingene på,” siger Pernille.

I sidste ende drejer det sig om at øge elevernes læring og trivsel og dermed leve op til skolens vision om at sætte rammerne for et trygt, nysgerrigt og ambitiøst læringsfællesskab for elever, medarbejdere og forældre, som skal være med til at danne grundlag for et stærkt tilhørsforhold til skolen og dens kultur, samt understøtte elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

 

FOTOS:

Pernille Berggren er på besøg i 3.Z, hvor hun har aftalt at observere Jane Lambrechts undervisning i matematik. Egentlig skulle endnu en kollega deltage i observationen, men hun blev i sidste øjeblik forhindret.