Kulturmøde og undervisningsinspiration

I begyndelsen af november var fire lærere fra SPRS på et såkaldt job shadowing-ophold i den sydvesttyske by Daun på Thomas Morus Gymnasium, som er en undervisningsinstitution med klasser fra 5. årgang til 3.G.

Turen var finansieret af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, som giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter. Programmets formål er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier.

Vores lærere var sammen med fire lærere fra Irland og fire fra Finland for at følge undervisningen på skolen og udveksle erfaringer.

”Det var et spændende og lærerigt ophold, hvor vi i den grad var på,” fortæller Hanne Hyldahl Steffenauer, der deltog sammen med Jan Andreasen, Stefan Baadsager og  Malene Hede.

”Ja det var en fantastisk spændende tur, hvor vi fik indblik i, hvordan andre lande arbejder med deres elever,” tilføjer Jan.

”Og det var fedt for os fire at lære hinanden bedre at kende, da vi ikke arbejder tæt sammen i hverdagen, fordi vi underviser på forskellige klassetrin,” siger Hanne.

Hver lærer fulgte undervisningen i forskellige klasser på forskellige klassetrin i forskellige fag. Her var det – sammenlignet med danske forhold – bemærkelsesværdigt, at undervisningen var præget af, at lærerne stod ved tavlen og stillede spørgsmål, mens eleverne sad på deres pladser, rakte hænderne op og fik lov til at svare. Men næsten alle elever blev hørt og fik lejlighed til at sige noget.

”I forhold til vores skole er brug af IT-hjælpemidler stort set ikke-eksisterende på skolen, ligesom de ordblinde elever må klare sig uden hjælpemidler, ” bemærker Hanne.

Dygtige til sprog

Men på trods af den mere formelle undervisning og elevernes tiltale af deres lærere med hr. og fru og efternavn, oplevede Hanne, at relationen mellem lærere og elever stort set var, som på SPRS. Dog med en tendens til at de ældre lærere krævede mere disciplin i klasserne.

Hanne nævner,, at de tyske elever er dygtige til sprog, trods den disciplinerede undervisning, der foregik i klasselokaler, hun betegner som ”kedelige” uden den store udsmykning.

Hvert lands lærere præsenterede deres skolesystem for deres udenlandske kolleger. Som del af den danske præsentation havde Hanne fået sine elever på 9. årgang til at lave en sjov video, hvor de fortalte om SPRS set fra elevperspektiv.

Inspiration til egen undervisning

Det gjorde indtryk på både Jan og Hanne, da de irske kolleger fortalte, at en lærer i Irland aldrig må være alene med en elev i et lokale, ligesom en lærer ikke må berøre en elev.

Jan fik bl.a. inspiration fra en tysk kollega, der underviser i matematik på 6. årgang. Hver 14. dag vurderer han elevernes engagement og motivation i timerne på en skala fra 1-5. Han drøfter denne vurdering med hver elev, og oftest er elev og lærer ganske enige heri, og eleverne bliver meget bevidste om, hvor på skalaen de ligger, og hvad der skal til for at rykke op på skalaen.

”Jeg har også fået inspiration til min egen undervisning og er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg underviser og involverer eleverne i at tage ansvar for egen læring,” siger Hanne.

”Vi udenlandske kolleger kom godt ind på livet af hinanden, da vi spiste sammen hver aften. Det var virkelig hyggeligt, og det var nogle søde mennesker, der alle var positive. Vores tyske vært og kollega - Wiebke Emmerichs - tog sig godt af os og havde sørget for et virkelig godt program,” siger Jan. Han nævner, at der også var arrangeret en byrundtur, hvor fire elever fra 6. klasse viste gæsterne rundt og på formfuldendt engelsk fortalte om deres by og dens seværdigheder.

Danskerne blev i særlig grad blev bemærket på lærerværelset, som normalt er præget af en stille eftertænksomhed. Men ifølge kollegerne var man i ugens løb sjældent i tvivl om, hvornår der var danskere i lokalet. Da hørte man nemlig almindelig munterhed og megen latter. ”Vi opførte bare, som vi plejer,” siger Hanne.