Vi er bedst til at løfte vores elever

SPRS er den skole, der klarer sig bedst i Sorø Kommune, når det gælder om at løfte elevernes faglige niveau.

Det har stor betydning for børns faglige præstation, hvilken skole, de går på.

Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS, der sammenligner danske skolers resultater i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, der bl.a, omfatter forældrenes indkomst, uddannelse, etnicitet mv.

Analysen viser, at der er betydelige forskelle på unges karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse, alt efter hvilken skole de går på. Altså hvilken læring eleverne på hver skole opnår, og således også hvilke faglige kvalifikationer eleverne bliver sendt videre i uddannelsessystemet med.

”Der er en betydelig forskel på præstationerne i landets svageste og landets stærkeste skoler. Den stærkeste skole har opnået elevpræstationer, som ligger mere end to karakterpoint højere, end hvad den svageste skole har opnået med elever med en tilsvarende socioøkonomisk baggrund,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Højeste score

Analysen viser, at de frie grundskoler ofte er bedst til at løfte eleverne, men folkeskolerne løfter dem også mere, end elevernes baggrund tilsiger. Til gengæld trækker efterskolerne gennemsnitligt set elevernes karakter ned.

SPRS har i analysen opnået en undervisningseffekt på 0,5, hvilket er den højeste score blandt skolerne i Sorø Kommune.

”Også i år glæder vi os over, at SPRS klarer sig godt i CEPOS’ analyse. Det skyldes ikke mindst vores løbende fokus på at sikre elevernes trivsel og faglighed i dagligdagen. Samtidig har vi et tillidsfuldt samarbejde med vores forældre, hvilket også er med til at forklare det gode resultat,” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

”Generelt set findes et mønster, hvor de frie grundskoler er bedre til at løfte deres elever fagligt, end hvad folkeskolerne præsterer, hvilket er et mønster, som vi har set, hver gang vi laver analysen,” siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Klik og se hele undersøgelsen her.