Grundtvig trækker lærerstuderende til Danmark og SPRS

SPRS har i denne tid fire internationale lærerpraktikanter, der følger undervisningen i klasserne.

Tirsdag kom Anette Møller Hansen, der er lektor og praktikvejleder på den internationale læreruddannelse på Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg, til Sorø for at mødes med sine fire studerende, de studerendes kontaktlærere her på skolen og afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz for få en status på praktikforløbet.

”Det går godt med vores studerende på SPRS. De er glade for at være på skolen, for de mærker, at jeres lærere gerne vil dem og er åbne for dialog om de udfordringer, de har som praktikanter. Som praktikvejleder oplever jeg et overskud på SPRS til at have praktikanter, ligesom I er åbne overfor, hvad de unge mennesker kan bidrage med,” siger Anette.

Hun tilføjer: ”Vi får mange studerende fra udlandet, der gerne vil læse til lærer hos os, fordi de har hørt om Grundtvig, om andelstanken og højskolebevægelsen. Det motiverer dem at komme til Danmark og blive uddannet i et ikke-hierarkisk skolesystem med plads til selvbestemmelse og dialog. De studerende er generelt er optagede af at lære dansk og at øge deres kendskab Danmark.”

 

Forventninger og realiteter

Den internationale læreruddannelse har i dette skoleår 50 elever fordelt på to klasser. Elevtallet har været stigende fra 35 til 50 om året gennem de seneste tre år.  Væksten er bl.a. sket gennem mund-til-mund-metoden, da mange af de nye studerede på forhånd kender andre på skolen. Desuden bliver nogle internationale studerende obs på uddannelserne via konferencer i EU, hvor Absalons medarbejdere fortæller om mulighederne Danmark.

”Når vores elever kommer hertil, har mange det indtryk, at de danske skoler er perfekte. Men de kommer gradvist til at se virkeligheden i øjnene. Fx når de oplever, at ikke alle elever nødvendigvis er glade for at gå i skole, og at øget brug af IT i undervisningen i forhold til deres hjemland ikke altid betyder optimal undervisning,” siger Anette.

Hun opfordrer derfor de studerende til at holde fast i deres egne værdier og til bruge i de såkaldte 21st Century Skills i deres dagligdag. Disse skills er kommunikation, samskabelse, kritisk tænkning og kreativitet.

Alle studerende på uddannelsen har engelsk som deres primære undervisningsfag, ligesom de bliver undervist i dansk i løbet af de fire år, uddannelsen varer. Hertil tager de række sidefag, som en del af uddannelsen.

 

Internationale skoler

”Rigtig mange af vores studerende bliver i Danmark, når de har taget deres læreruddannelse. De kan især bruge deres kompetencer på internationale skoler og på skoler, der har mange fremmedsproglige elever. Det kendetegner dem, at de er blevet så robuste, at de er gode til at begå sig i nye situationer,” siger Anette.

”For os på Absalon er det afgørende, at de skoler, som vores studerende er i praktik på, er med til at uddanne vores unge mennesker. Vi lægger vægt på, at praktisk og teoretisk viden går hånd i hånd. Det véd vi, at I er gode til at få til at gå op i en højere enhed på Sorø Privatskole, ” siger Anette Møller Hansen.

Efter nytår skal praktikanterne selv stå for en del af undervisningen i klasserne på SPRS fem dage om ugen i fire uger. Herefter skal de være på skolen én dag om ugen frem til foråret.

Klik og læs mere om den internationale læreruddannelse på Absalon.

Anette Møller Hansen (nr. 3 fra venstre) fra Professionshøjskolen Absalon i Vordingborg, mødes med sine fire studerende på SPRS og afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz for få en status på praktikforløbet.