25 år med en skole i forandring

Den 1. februar kunne Bjarne Simonsen fejre sit 25-års-jubilæum på Sorø Privatskole, som han blev ansat på i 1999. Det var en erfaren lærer, der kom til SPRS fra Borgerskolen dengang. Bjarne er uddannet fra Holbæk Seminarium i 1988, hvor han tog linjefag i biologi, matematik og svømning.

”Jeg valgte at læse til lærer, fordi jeg syntes, jeg havde et godt tag på unge mennesker, og jeg kunne lide at være sammen med dem,” siger Bjarne.

Han fik nys om, at der var et ledigt job på SPRS og et skema med matematik, fysik og foto.

”Jeg har været ansat under fire skoleledere, som betyder mere for skolens retning, end lederne i den folkeskoleverden, jeg forlod. Dengang var SPRS en lille skole med kostafdeling og få elever i klasserne. Principperne om ’sprog, adfærd, disciplin’ blev håndhævet som en naturlig del af hverdagen,” fortæller Bjarne.

I dag er SPRS vokset til tredobbelt størrelse men stadig med fokus på tryghed og nærhed som en væsentlig del af værdigrundlaget.

”Jeg var skolens IT-mand i en årrække. Det var dengang, vi havde stationære computere. Der var en vis pionérånd over det, og jeg brugte meget tid på den tekniske del, som der ikke var backup på,” fortæller Bjarne.

Fællesskab

Han nævner, at i forhold til skolen for 25 år siden, er børns krav til voksenhjælp blevet større. ”Eleverne har dog flere værktøjer at arbejde med, og de er bredere funderet i forhold til tidligere, men deres viden er knap så dyb.”

Hvor forældrene tidligere havde større tillid til lærerne og skolen og var mere til at sige ”javel”, når de fik tilbagemeldinger, så stiller nutidens forældre andre krav til deres skole. Børneopdragelsen har også ændret sig gennem årene.

”Jeg oplever, at mine kolleger i indskolingen og på mellemtrinnet gør en stor indsats for at vænne eleverne til at være en del af fællesskabet og stiller krav til dem om, at de tilpasser sig deres kammerater. Den indsats har vi glæde af i udskolingen, hvor jeg synes, vi har nogle søde unge mennesker, som man kan have en god dialog med og samtidig tage lidt gas på hinanden. På den vis er mit job meget givende,” siger Bjarne.

Han lægger vægt på, at SPRS i alle årene har været god til at tage hånd om eleverne, og når han kigger på den danske folkeskole, synes han, at den i sammenligning har ringere vilkår og har haft det i mange år bl.a. pga. reformerer, der i den grad har undermineret den.

”Det er en kedelig udvikling, at de ressourcestærke familier i stor udstrækning søger over til privatskolerne. Det er synd for Danmark. For det er vigtig for os alle, at folkeskolen fungerer” siger Bjarne.

Lærerrollen

Lærerrollen har også ændret sig gennem årene, ligesom rekrutteringsgrundlaget til læreruddannelsen er anderledes end tidligere.

”Jeg tror, vi lærere generelt er blevet mere berøringsangste, og vi har stort fokus på, at vi ikke altid kan leve op til forældrenes forventninger. Vi er nok lidt bange for at træde nogen over tæerne, og vi er ikke altid gode til at skitsere de rammer, som vi forventer, at børn og forældre skal leve op til for at kunne fungere i skolens fællesskab,” siger Bjarne.

”Her synes jeg, at vi på vores skole har formået at holde skansen. Vi er en lidt gammeldags skole, der hylder nogle klassiske værdier og principper, som børn og voksne kan være i. Vi dyrker ikke ’kæft, trit og retning’, men vi har tydelige regler, og det giver os færre problemer i dagligdagen i forhold til andre skoler.”

Fagligheden

I de naturvidenskabelige fag har Bjarne oplevet, at der er sket en forøgelse af fagstoffet gennem årene. Eleverne skal kunne mere, og de kommer omkring flere emner end tidligere. Men naturligvis ikke så meget i dybden, som førhen.

”Nutidens elever skal især arbejde med, at når det gælder naturvidenskab, så er det ikke tilstrækkeligt at ”synes” noget. Man skal ”vide”. Naturvidenskab er eksakt, og der er ikke mulighed for at diskutere en løsning, ligesom i de humanistiske fag. Facts og fejlkilder er i højsædet, når man præsenterer et resultat,” understreger Bjarne.

Fritiden

I fritiden dyrker Bjarne – udover sin familie, der består af hans kone, to voksne børn og et barnebarn - sine interesser for naturen, fugle og fotografi. Han er desuden cykelentusiast og dyrker både mountainbike og landevejscykling.

”Jeg kan også godt lide selv at reparere mine cykler, så de holder typisk 15- 20 år, og jeg vil tro, at jeg i årenes løb har cyklet omkring 50.000 km mellem arbejdsplads og hjem,” siger Bjarne.

”Ja, hvis ikke jeg var blevet lærer, var jeg nok blevet enten cykelsmed eller fotograf.”