Medarbejderne fremstår som tydelige rollemodeller

Vi har netop modtaget tilsynsrapporten for skoleåret 2023-2024, hvor skolens tilsynsførende Bjarne Møller Pedersen evaluerer skolens faglige og pædagogiske kvalitet

Bjarne har i skoleårets løb fulgt undervisningen på skolen i tre dage i september, januar og marts.

Han skriver i rapporten, at ”det karakteristiske ved de timer, jeg har overværet, er, at timerne er godt tilrettelagt, strukturerede og informative, hvor man anerkender og bestræber sig på, at alle elever får lov til at bidrage. ”

Han fremhæver, at ”medarbejderne fremstår som tydelige rollemodeller, hvor fokus ud over faglighed og dannelse er at styrke den enkeltes elev selvtillid og motivation. Lærerne bidrager hver især med deres egen faglighed og styrkeområder til at skabe en undervisning med fordybelse, variation og elevinddragelse.”

Generelt peger skolens tilsynsførende på, at ”Sorø Privatskole har et fællesskab, som skaber læring, trivsel og udvikling. Skolen har mange traditioner fx festival, juleafslutning i Sorø Klosterkirke, skolefest m.fl. De er bevidste om, at de er hjemhørende i Sorø og deltager i arrangementer i lokalsamfundet, her kan nævnes fejring af kyndelmisse. De har et godt samarbejde med Sorø kommune, hvor formålet er at gøre det bedste for børnene i Sorø. Skolen kigger ikke kun indad, men har besøg af lærere fra andre lande og har selv sendt medarbejdere på uddannelse i udlandet. Skolen har en god og sund økonomi, som giver mulighed for lejrskoler uden for landets grænser. Sorø Privatskole er gode til at løfte elevernes faglige niveau.”

Tak for samarbejdet

”Jeg vil sige tak til Bjarne Møller Pedersen for et godt samarbejde gennem de seneste syv år. Vi ser nu frem til, at Jens Pietras fra næste skoleår overtager hvervet som skolens tilsynsførende,” siger skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard.

Jens Pietras har tidligere været skolens tilsynsførende fra skoleåret 2012-13 og frem til skoleåret 2017-18.

Læs tilsynsrapporten her.