Musikken spiller fortsat på SPRS

Som tidligere meddelt lukker vi ved udgangen af dette skoleår vores musikskole, men musikken kommer fortsat til at spille en markant rolle i skolens hverdag.

Fra næste skoleår skal eleverne meldes til musikundervisning via Sorø Musiske Skoles hjemmeside.

Vi har aftalt med den kommunale musikskole, at hvis der er tilmeldt tilstrækkeligt med SPRS-elever til hold og individuel undervisning, vil undervisningen komme til at foregå her på skolen. Er det ikke tilfældet, vil undervisningen finde sted i Den Musiske Skoles lokaler på Borgerskolen. 

Vi håber, at I fortsat vil melde jeres børn til musikundervisning, så de stadig kommer til at opleve glæden ved at fordybe sig i musikkens verden.

Tak for årelang støtte

"Jeg vil gerne takke de mange elever og forældre, der har støttet op om musikskolen siden dens start i august 2000. Det er mit håb at musikskolens elever med fordybelse og glæde har tilegnet sig muligheden for mestring af deres instrument, og dermed har fået en trofast ven for livet, nemlig musikken som er med til at skabe det grænseløse fællesskab, der forbinder os mennesker i en kærlig tidløs omfavnelse," siger Tórður á Brúnni.

Spørgsmål kan rette til Tórður på e-mail tb@sprs.dk / telefon 20 90 41 55.

Læs mere om skolens fremtidige musikprofil.