9.-klasser var politikere for en dag

I slutningen af november var skolens tre 9. klasser på Christiansborg for at deltage i det populære spil for skolernes ældste klasser: ”Politiker for en dag”, der er et tre timer langt rollespil.

Eleverne arbejdede her med lov- og beslutningsforslag, holdt taler for hinanden og deltog i afstemninger, som om de var medlemmer af Folketinget.

Spillet fandt sted i et stort lokale i kælderen under Christiansborgs tårn. Her er der indrettet et minifolketing med Folketingssal, Vandrehal, udvalgsværelser og medlemskontorer.

Inden spillet begyndte, blev eleverne taget med på en 30 minutters omvisning i Folketinget, hvor de bl.a. så grundlovene, Landstingssalen og Folketingssalen.

Hjemmesidens redaktion var taget med 9X deres lærere Pernille Berggren og Christin Lihn Mikkelsen til hovedstaden for at opleve, hvordan sådan et spil foregår.

Gobeliner

Inden eleverne kastede sig ud i rollerne som politikere, var de på rundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg, hvor de bl.a. oplevede den imponerende gobelinsal med Bjørn Nørgaards gobeliner med motiver fra Danmarkshistorien.

Ingen pauser

Kl. 17 gik politiker-spillet i gang. Eleverne fik inddraget deres mobiltelefoner med besked om, at de fik meget travlt i de næste tre timer. Det viste sig at holde stik. Spillets indhold bestod af tre etiske problemstillinger, hvor eleverne ved at argumentere for og imod skulle nå frem til en politisk beslutning.

”Vi blev inddelt i fire hold på hver fem til seks personer. De fire hold udgjorde hhv. Værdipartiet, Erhvervspartiet, Venskabspartiet og Etikpartiet. Og de tre lovforslag, vi skulle arbejde med handlede om gensplejsning, overvågning og krigen i Uranien,” fortæller Tobias Mauritsson, Laurits Larsen og Mathilde Hjort fra 9X.

Både Laurits og Mathilde blev valgt til gruppeformænd for deres partier, hvilket betød, at de skulle læse alle lovforslag og sætte sig ind i alt det materiale, partierne præsenterede.

Holdninger

Herefter blev de tre lovforslag fordelt på de øvrige partimedlemmer, der også fik tildelt telefoner. Det var gennem telefonerne og de mange computere, spillet blev styret., idet eleverne her fik besked om, hvad de skulle gøre. Opgaven var at sætte sig ind i lovforslagene og lytte til holdninger for og imod forslagene. Hvert parti skulle finde sin egen holdning til det enkelte forslag.

Undervejs i spillet skulle der i hvert parti skrives taler, der blev holdt i Folketingssalen ved 1. behandling af hvert forslag.

Hvis et flertal i Folketinget ikke gik ind for partiets version af forslaget, faldt det bort ved afstemningen. Derfor skulle hvert parti forsøge at få flertal i spillet. Det skete ved, at man indgik aftaler med et eller flere af de andre partier – et såkaldt kompromis.

Megasjovt

”Det var megasjovt at være med til og meget engagerende. Vi havde virkelig travlt under spillet,” siger de tre elever.

”Det var meget lærerigt, og vi lærte meget om arbejdet i Folketingets og politikernes verden,” siger Laurits.

”Ja, og vi lærte, hvor afgørende det er at have mandaterne bag sig, når man skal have et lovforslag igennem Folketinget,” siger Tobias.

Mathilde bemærker, at det var en meget stressende arbejdsproces: ”Vi lærte ting, som man ikke kan læse i en samfundsfagsbog. Jeg fandt i hvert fald ud af, at det kræver et stort overblik, når man arbejder med lovgivning, hvor det ikke gælder om at vinde eller tabe. Det drejer sig om at påvirke andre partiers holdninger, så man kan få flertal for sit forslag.”

Som afslutning på spillet samledes partiernes medlemmer i Folketingssalen og stemte om ændringer til forslagene.  Og til allersidst stemte partierne om de tre endelige forslag, efter der var kommet ændringer til.

Og så var tre travle timer pludselig gået.