Nu kildesorterer vi vores affald

Det er i denne uge, at vi på skolen tager fat på at kildesortere vores affald, ligesom man gør i de private husholdninger i Sorø Kommune.

 

Elevrådet har spillet en stor rolle i processen med at få indført den nye affaldssortering sammen med skolens miljøråd og skolens pedeller, der har stået for opstillingen af de mange nye affaldsspande.

De tre elevrådsmedlemmer Camille Madelung og Rosa Hemmingsen fra 9X og Ea Johansen fra 9Z har været med til at udvikle den nye ordning fra skoleårets begyndelse.

I praksis betyder det, at alt affald nu skal fordeles i restaffald, madaffald og hårdplast-metal-og-glas.

”Den nye ordning er gennemgået på vores fællessamlinger, ligesom lærerne gennemgår ordningen i klasserne, så alle er klar over, hvordan de fremover skal håndtere deres affald,” fortæller Camille.

”Vi gør jo faktisk bare det, vi gør derhjemme, så det er helt naturligt, vi også skal gøre det i skolen”, tilføjer Ea.

”Vi vil opfordre forældrene til at tale med deres børn om, hvorfor det er vigtigt at bakke op om ordningen, og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på vores miljø,” siger Rosa.

Nu skal den nye ordning så stå sin prøve. Alle er med på, at der vil være tale om en periode, hvor skolens elever og medarbejdere skal lære at ramme den rigtige spand, når de skiller sig af med deres affald.

Men de tre elevrådsmedlemmer vurderer, at ordningen er kommet godt fra start.

Camille, Rosa og Ea har taget skolens nye affaldsordning i brug.