Elevtal & klassekvotient

Indholdet hentes fra SkoleIntra.

Klassekvotient

Sorø Privatskole tilbyder undervisning fra og med 0. klasse til og med 9. klasse. Skolens grundholdning er, at der er max 24 elever pr. klasse i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Dog tages der individuelt hensyn til klassekvotienten i de enkelte klasser.