Det summer af liv

Elever sidder bøjede over forskellige problemstillinger, og samtaler foregår på kryds og tværs i klasselokalerne, fællesarealerne og i hver en lille afkrog af Frederiksvej 10, hvor der kan skabes et rum, hvor man kan sidde med sin projektmakker og tænke nye tanker.

Eleverne arbejder med projekt, og dette år på en helt ny måde. En gruppe af udskolingslærerne og Thomas har set vores projektopgave efter i sømmene, og har lavet den om. Afsættet er nu i innovation, og internt kaldes den Den innovative projektopgave, eller DIP.

Eleverne bliver i år mødt med en helt ny type opgaver, som tager udgangspunkt i projektbaseret læring (PBL). Første gang, jeg hørte om PBL, tænkte jeg, at det da var ny vin på gamle flasker. Som en kvinde der er vokset op med 70`er pædagogik og 80`ernes didaktik, med fokus på projektarbejde og tværfagligt emnearbejde, havde jeg til at starte med en vis skepsis overfor dette ”nye” koncept. Men jeg blev klogere:-)

Projektbaseret læring kan meget mere, end hvad jeg som elev oplevede på en folkeskole på Bornholm i 1983-93. 

I skoleverden triller den ene bølge efter den anden ind over os, udvalget af tendenser er utallige og spænder vidt. De sidste årti har det bl.a. været cooperativ learning, LP-modellen, synlig læring, læringsledelse og meget mere.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi som skole er nysgerrige på de mange forskellige tendenser, og vælger det ud, som giver mening i forhold til vores skole, og lægger det i værktøjskassen.

Jeg tror, det er vigtigt at pædagogiske og didaktiske tendenser ikke bliver en religion, men bliver værktøjer, som vi kan hive op og bruge, der hvor det giver mening, og med den specifikke situation for øje.

PBL er oplagt i projektopgaver, fordybelsesuger og der hvor undervisningen til tider har gavn af en nuanceret tilgang. PBL forener faglighed i dybden, det 21. århundredes kompetencer, samarbejde og innovative processer. Det får eleverne til at tænke selvstændigt i opgaveløsningen, og giver undervisningen en anden rytme og struktur end den undervisning, mange af vores elever er vant til.

I dette års projekt har man stillet 8. og 9. kl. følgende case: Udvikl en ide, som gør Sorø kommune til et mere attraktivt sted at leve.

Jeg synes, det er helt vildt spændende at få lov til at se, hvor det fører vores elever hen. Hvilke nye tanker og ideer, der kommer ud af deres arbejde, hvilken indsigt de får, og hvordan vores elever måske kan være med at til at skabe nogle helt nye initiativer i forhold til det lokalsamfund vi, som Sorø Privatskole, er en del af.