Et trygt, nysgerrigt og ambitiøst læringsfællesskab for elever, medarbejdere og forældre

Skolens formål, vision og mision

Det er vores formål at drive en grundskole med tilhørende førskole,

Børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve it samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Om dagligdagen i SFO

Vision og mision

Det er vores formål at drive en grundskole med tilhørende førskole,

Børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældene regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggenede friheds- og menneskerettigheder, herunde ligestilling mellem kønnene.

Det er vores formål at drive en grundskole med tilhørende førskole,

Børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældene regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggenede friheds- og menneskerettigheder, herunde ligestilling mellem kønnene.

Det er vores formål at drive en grundskole med tilhørende førskole,

Børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældene regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggenede friheds- og menneskerettigheder, herunde ligestilling mellem kønnene.

Det er vores formål at drive en grundskole med tilhørende førskole,

Børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældene regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggenede friheds- og menneskerettigheder, herunde ligestilling mellem kønnene.