Samtykke

Sorø Privatskole må ifølge persondataloven registrere og behandle en række almindelige oplysninger om elev og forældre, uden at skolen indhenter samtykke, mens andre oplysninger kræver at skolen indhenter samtykke. Alle forældremyndighedsindehavere på Sorø Privatskole skal underskrive en samtykkeerklæring - en tilkendegivelse, hvor der indvilliges i, at personoplysninger, der vedrører elev eller forældre, må behandles af Sorø Privatskole - og aflevere den til skolen. 

 

 

Sorø Privatskole gør opmærksom på, at dette samtykke kan tilbagekaldes med fremadrettet virkning. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

 

Hvad er personfølsomme data?

Personfølsomme data er oplysninger, som skal opbevares fortroligt og i overensstemmelse med dataforordningens sikkerhedsbestemmelser. Dvs. personoplysninger (oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person), helbredsoplysninger (sygdomme, PPR-oplysninger o. lign.), årsager til fravær, vurderinger af en elevs personlighed, portrætbilleder (billeder der er opstillet af både enkeltpersoner og af hele grupper).
 

Persondatapolitik

Sorø Privatskole registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Læs om vores persondatapolitik under Vores politikkker.

Her finder du sammtykkeerklæring elev & forældre.