Cambridge Associate School

Sorø Privatskole er Cambridge International Associate School (CIAS).

Vores elever kan derfor i 9. klasse tage den internationalt anerkendte IGCSE-eksamen: International Generel Certificate of Secondary Education (IGCSE), der er internationalt anerkendt og accepteret engelsk undervisning. Skolen underviser efter en fælles studieordning, som er ens i hele verden – uanset om skolen befinder sig i Singapore, Sydney eller Sorø.

 

Fordele

Fordele ved at tage en Cambridge IGCSE-eksamen hos SPRS:

  • En IGCSE-eksamen beviser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau. 
  • Mange arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender Cambridge English-eksaminerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede. 
  • Det er et godt supplement til eksaminerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider elevernes hverdagssprog og ordforråd på engelsk. 
  • Cambridge English er et godt redskab til at differentiere engelskundervisningen og giver mulighed for, at særligt dygtige elever bliver udfordret i engelsk på et højere niveau end de øvrige elever i klassen.

”Når vores elever melder sig til Cambridge engelsk åbner sig en ny verden for dem, idet de får lov til at prøve en international eksamensform, som er anderledes end den danske. Den britiske form for eksamen kræver mere udenadslære, og at man træner op til denne form for test, men det volder sjældent vores elever nogen problemer. Det er samtidig god træning til den endelige 9. klasses engelsk-eksamen,” siger Malou Eide Malmdorf, der er skolens Exams Officer.

En Cambridge-prøve består af tre dele: En mundtlig prøve, en læse/lytte prøve og en skriftlig prøve. 

 

Alle kan tage en Cambridge-eksamen hos SPRS

Vær obs på, at alle - ikke kun skolens egne elever - kan tage en Cambridge-eksamen hos os.

Er du interesseret i at høre mere, så tag kontakt til skolen på telefon 57 83 01 88 eller skrive til skolens Exams Officer Malou Eide Malmdorf på mlm@sprs.dk.