Erasmus+

Sorø Privatskole deltager i det internationale uddannelsessamarbejde Erasmus+.

Fra foråret 2023 sender vi klasser afsted på studieophold i EU, ligesom skolen tilsvarende vil modtage klasser fra andre EU-lande.

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram, der giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i bl.a. grundskolen. Formålet er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I Erasmus+ programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien. I 2020 var der afsat cirka 36,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Læs om 7. årgang der i april 2023 tog på den første Erasmus+sponserede studietur til den sydvesttyske by Daun.