Gå til hoved-indhold

Kom med i fællesskabet

Vi har enkelte pladser i 4. klasse

Vi har den skønneste årgang med tre fantastiske klasser med et godt sammenhold, høj trivsel og god læring.

Vi er en gruppe af forældre fra klasserådene i nuværende 4.X, Y og Z, der er gået sammen for at invitere flere nye elever og forældre med ombord.

Vi har plads til at være 24 elever pr. klasse. Det giver en god balance – med en lille klasse, hvor der er plads og ro til at den enkelte elev kan få den nødvendige fokus og samtidig en stor nok klasse til at den sociale dynamik sikres. 

 

Hjerterum og kapacitet

4. årgang (2013) er en lille årgang over hele Danmark.

Vi har dog stadig hjerterum og kapacitet til få yderligere elever pr. klasse, da dette både vil sikre en god social dynamik, men stadig med plads til og fokus på den enkelte elev.

Ud over at både børn og forældre er vilde med at være på Sorø Privatskole og gerne vil dele oplevelsen med nye kammerater, er dette også en mulighed for at kunne aflaste nogle af de omkringliggende skoler, der ligeledes er ramt af små årgange, men ikke har mulighed for at bevare små klasser og derfor må slå klasser sammen med deraf mange elever pr. klasse.

Vi står, som forældre, på mål for, at du og I ved, hvad I har af muligheder og vi glæder os til at invitere indenfor, give en kop kaffe og tage en ærlig snak om livet i den nuværende 4. klasse.

Rolig hverdag med fokus på trivsel

Sorø Privatskole er en åben, inkluderende og fagligt stærk grundskole, hvor elever og forældre kan regne med en rolig hverdag og stort fokus på trivsel.

Sorø Privatskole har stor fokus på at forebygge mobning, blandt andet gennem faste trivselstimer, etablering af lege-grupper fra skolestart og mange arrangementer for og mellem forældre, der er med til at sikre et bedre grundlag til at række ud, hvis man har behov for at vende en udfordring.

I kan mærke tradition og historisk forankring, men ikke nogen reaktionære privatskole-nykker, tværtimod møder I masser af nutidig tænkning, et stort fokus på det sociale og læring og sammenhold på tværs af baggrunde og værdier.

At Sorø Privatskole er en privatskole giver ledelsen mulighed for selv at kunne prioritere ressourcerne til dér, hvor de giver størst mening og værdi. På Sorø Privatskole oplever vi derfor:

 • Ingen aflyste timer

 • God vikardækning med vikarer, der har fået overleveret materiale - så ikke kun rundbold og film i timen

 • Stærke pædagogiske rammer og mulighed for ekstra støtte til de elever, der har behov for det

 • En åben faglighed, der forbereder børnene bedst muligt til alt det de møder og vil senere i livet.

Karin Ivertsen, Mor til Sophie 4.X

“Vores datter startede i starten af 2. klasse på Sorø Privatskole og hun har følt sig hjemme fra dag ét. Vi var kun lige flyttet til byen, og første gang vi mødte de nye forældre i klassen, meldte 6 med-forældre sig til at hjælpe os med at flytte i weekenden efter. Sammenholdet og omsorgen blandt elever og forældre er helt unikt.”

Introkaffe på skolen

Vil I høre mere om muligheden for at begynde i 4. klasse?

Send en mail til vores skolesekretær Nina Wagner på info@sprs.dk og hør mere.

Kristian Larsen, Far til Vilma, 4.Y

“Vi ville egentlig ikke have vores børn på Privatskole, men helst støtte op om folkeskolen. Vi tog dog til Åbent hus på alle de nærmeste skoler, og her blev vi bare helt solgt over Sorø Privatskoles fokus på trivsel og ledelsens mulighed for selv at vælge, hvor de vil fokusere deres ressourcer. Vores datter elsker sin klasse og skolen, og er der problemer, så er lærerne utroligt gode til få eleverne til at tale sammen og forstå hinanden.”

Simone Andersen, Mor til Asta, 4.Z

"I Astas klasse har vi oplevet at der er tid til at se den enkelte elev - noget vi savnede på den tidligere skole. God trivsel er en forudsætning for læring og vi oplever at der har været stort fokus på at skabe et stærkt klassefællesskab, hvor børnene passer godt på hinanden."

Skal vi ringe dig op?

Kom og kig hos Sorø Privatskole

Fordele hos Sorø Privatskole

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen og danne fundamentet for en livslang uddannelse. Indskolingen kan defineres som den læring, undervisning og det hverdagsliv, der udspiller sig mellem børn og voksne i 0.-3. klasse.

Indskolingen har fokus på at imødekomme den enkelte elevs behov i forhold til den faglige og sociale udvikling samt den generelle trivsel.

I Indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, som gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer samt arbejde kontinuerligt med det enkelte barn og klassens trivsel og udvikling.

Hver klasse har en pædagog tilknyttet, og i fællesskab med de enkelte lærer omkring klasse, har de et fælles ansvar for at skabe et harmonisk læringsmiljø, samt understøtte og udvikle det enkeltes barns sociale kompetencer for derigennem at udvikle og understøtte både social og faglig trivsel.

I Indskolingen arbejdes der ligeledes med overgangen mellem dagtilbud og skole via Spiren (førskolen) samt overgangen mellem skole og SFO.  

Sorø Privatskole er en grundskole hvor vi lægger vægt på, at vores elever trives og udfordres fagligt. Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund, ligesom vi er bevidste om vores historiske rødder og traditioner.

Det er vores elever, medarbejdere og forældre, der til sammen udgør Sorø Privatskole og i fællesskab er med til at sikre elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

Ærlighed og respekt for hinanden er derfor nøgleord i vores dagligdag.

Vi ligger midt i centrum - bussen stopper 100 meter fra vores indgang, og vi har gode parkeringsforhold for forældre, når de afleverer og henter børn.

 • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.
 • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.
 • Fokus på faglighed i form af et bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.
 • Digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.
 • Trivsel på skemaet hver uge i alle klasser.
 • Grundlagt for mere end 130 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.

Sorø Privatskole blev grundlagt i foråret 1887. Den 1. september 1887 havde skolen sin første undervisningsdag og datoen er siden blevet fejret som skolens fødselsdag.

Siden dengang har vi været med til at sikre, at der er kommet livsduelige unge mennesker videre i deres liv.

I dag lægger afgangsprøven fra Sorø Privatskole grundstenen til vores unges videre udvikling i ungdomsuddannelserne.

På skolen arbejder vi med udgangspunkt i disse værdier:

 • De vigtigste år: Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft og modet og nysgerrigheden på livet styrkes.
 • Livslang læring: Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og en livslang læring. Eleverne får gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste af deres potentiale.
 • En del af noget større: Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger.
 • Motiverede elever: Skolen udvikler gennem forskellige læringsmiljøer elevernes kreative og innovative evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.
 • Samarbejde: Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.

Jeg vil gerne skrive mit barn op til Sorø Privatskole

Skriv op her

Besøg os på facebook