Betaling for musikskole

Priserne for undervisningen er følgende:

 

Soloundervisning

kr. 398,-/måned fra sept - juni

 

Holdundervisning 

kr. 199,-/måned sept - juni  

(For SFO- og Klubbørn koster holdundervisnnig i en sæson kr. 500,- i alt.

Beløbet opkræves pr. 1. september).

 

Kor er gratis for alle

 

Lær at sy

kr. 199,-/måned sept - juni  

 

Lær at tegne

kr. 199,-/måned sept - juni  

 

Tilmelding sker ved skoleårets begyndelse i august.

Der betales til månedligt til Musikskolen i perioden august til juni. Barnet er automatisk tilmeldt efterfølgende skoleår, hvis der ikke sker udmeldelse.

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.