Om dagligdagen i musikskolen

Når eleverne begynder i Musikskolens frivillige undervisningstilbud, kan det blive grundlaget for en livslang glæde og interesse for musikken. Her udforsker og nørder eleverne med deres musiske lyster og evner, hvad enten det er på en guitar eller med stemmen. Det sker både solo og i samarbejde, hvor eleverne prøver sig selv af sammen med andre.

 

Skemaet

Tilmelding sker i slutningen af skoleåret. Man kan også melde sig til i starten af skoleåret, hvis der stadig er plads i undervisningen eller på holdene. Skemaet bliver lagt i starten af skoleåret. og vi forsøger at tage hensyn til alder, bopæl, musikalske niveau og sociale ønsker.

 

Undervisningen

Undervisningen foregår primært i skolens musik- og faglokaler, men den kan også finde sted i andre ledige lokaler. Her møder elev og lærer på de aftalte tidspunkter med udgangpunkt i skemaet. Det er derfor vigtigt, at der bliver meldt afbud til læreren eller skolens kontor ved sygdom eller lignende. Aflysninger sker via et opslag på ElevIntra + ForældreIntra og på døren til undervisningslokalet.

 

Livsglæde

Musik er livsglæde - at spille og skabe musik er at udvikle sig selv. Musik nedbryder vægge og flytter dermed grænser. Musik giver et kick, og man mærker gyset ved at spille live for andre mennesker. Musik er fantastisk kommunikation - en dør ind til andre mennesker.

 

 

Koncerter

Eleverne optræder ved koncerter i løbet af skoleåret, bl. a. ved skolens fællessamlinger og til juleafslutningen i Klosterkirken. Spontane fyraftenskoncerter også kan forekomme.

 

Musikskolen tilbyder

  • At skabe forudsætninger hos den enkelte elev for livslang deltagelse inden for musikken.
  • At give den enkelte elev musiske færdigheder.
  • At øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At fremme skolens musiske miljø.