Praktiske informationer

Musikskolen tilbyder hvert år en række frivillige undervisningstilbud i umiddelbar forlængelse af dagskolen.

 

Kort om undervisningen

  • Vi kan give dig hjemmearbejde for, som du skal øve dig på hver dag for at være velforberedt.
  • Du skal møde op til undervisningen — også selvom du har været syg/ikke har fået øvet nok.
  • Du skal give skolens kontor/din lærer besked, hvis du virkelig ikke kan komme.
  • Du viser, hvad du har lært til skolens koncerter osv.

 

Om at øve

Det kræver øvelse at blive god til at spille et instrument, og her spiller forældre en helt afgørende rolle ved at skabe gode rammer om øvningen. I begyndelsen vil barnet sikkert opleve, at det hurtigt bliver dygtigere, men efterhånden som de har spillet i længere tid, skal der øves mere for at give den samme fornemmelse. Det skal være nemt at komme i gang med at spille. Instrumentet skal helst stå fremme, nodestativet skal være slået ud, og fodskamler el. lign skal stå fremme til brug. Derudover skal øvningen kunne foregå uden for mange forstyrrelser.

 

Gode råd

Spil hver dag i mindst 10 minutter. Det er bedre at spille lidt hver dag end meget én dag. Jo mere du øver, desto dygtigere bliver du. Øv både på den nye og den gamle lektie. Spil også noget du selv har lyst til.

 

Betingelser

Persondata & samtykke: Sorø Privatskole behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, mens de går på skolen, herunder når du udfylder denne indmeldelsesblanket.

Alle forældremyndighedsindehavere har givet samtykke til dette, da eleverne startede på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til en hver tid gældende danske persondatalovgivning. Læs mere om skolens persondatapolitik under Praktiske Informationer.

 

Betaling

Betaling trækkes betaling trækkes månedligt. Betaling refunderes ikke ved udmeldelse.

Tilmelding

Tilmelding sker ved skoleårets begyndelse i august.

Der betales til månedligt til Musikskolen i perioden september til juni. Barnet er automatisk tilmeldt efterfølgende skoleår, hvis der ikke sker udmeldelse.

Udmeldelse skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.

Musikskolen følger skolens ferier.


Sæsonstart
Mandag den 21. august 2023

Sæsonslut 

Torsdag 20. juni 2024

Musikskolen følger skoleåret. Hvis skolen aflyser, søges erstatningsundervisning afholdt - fx i fordybelsesugerne. Undervisningen kan sammenlægges i enkelte uger for at kunne lave et koncentreret forløb op til en koncert eller lign.

Instrument       

Eleven skal selv anskaffe instrument. Skolen har ikke mulighed for at stille det instrument til rådighed, som skal bruges, når der skal øves derhjemme. Men vi er gerne behjælpelig med rådgivning om køb eller evt. leje af instrument.

Undervisningen

Hjemmearbejde er en vigtig del af undervisningen. Det betyder, at du får noget for, som du skal øve dig på hver dag, for at være velforberedt til næste gang. Du skal møde op til undervisningen - også selvom du har været syg/ikke har fået øvet dig nok. Hvis du virkelig ikke kan komme, er det vigtigt, at du melder afbud. Når vi har koncerter viser du elever og forældre, hvad du har lært i undervisningen.

Tjek vores folder "Musik på SPRS gennem hele skoleåret".