Forslag til at fremme sundhed og trivsel i Sorø Kommune

Torsdag var store fremlæggelsesdag for eleverne på 7. årgang. De har i ni dage arbejdet med en række projekter, hvor de i grupper skal komme med en løsning på en konkret udfordring i Sorø Kommune.

Alle opgaverne tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 3 – sundhed og trivsel. Eleverne har indsamlet viden for at finde en god løsning på problemet, ligesom de har udviklet en model eller procedure for løsningen, så de kunne præsentere den i billeder og tekst.

Det var Sorøs borgmester Gert Jørgensen, der for et par uger siden introducerede eleverne til, hvordan man har arbejdet med nogle af de problemstillinger, som de nu skulle give deres bud på.

Især udfordringen med få flere borgere i Sorø Kommune til at cykle blev taget op af flere grupper, som fremlagde deres ideer, praktiske udfordringer, målgrupper og ikke mindst budgettet bag sådanne initiativer, som primært tager udgangspunkt i at stille en række bycykler til rådighed i byen, som man kunne leje.

Efter gruppernes fremlæggelser kunne elever og lærere stille spørgsmål til projekterne. Og hver gruppe fik til slut feedback på opgaven af deres lærere.

Læs også artiklen Borgmesteren skød projektopgave i gang.