Høstgudstjeneste på skolen

Høstgudstjenesten for indskolingen foregik i år i salen.

Sorø Klosterkirke er under restaurering. Derfor foregik årets høstgudstjeneste i år i skolens sal, hvor eleverne traditionen tro indledte gudstjenestenen med at bære frugt ind på et stort bord for synligt at fejre af den netop overståede høst.

Elever og lærere sang tre efterårs- og høstsange. Elevrådets Caya-Smilla fra 7.X. fortalte om høsten og tradtionerne på landet, hvor teknologien i stigende grad spiller en rolle. Derfor foregår høsten og høstfesterne ikke længere helt som i gamle dage.

Sognepræst Kristian Østergaard tog i sin tale udgangspunkt i forskellige fortællinger fra Jesu liv og de mirakler, han udførte. Han kom bl. a. ind på bespisningsunderet i ørkenen, hvor fem brød og to fisk kom til at mætte 5.000 mennesker. Også Jesu vandring på den oprørte Geneserat Sø blev berørt - i dialog med børnene, hvor af nogle havde så fine svar, at pastoren gav udtryk for, at de burde læse videre til præst.

Høstgudstjenste blev sluttet af med et fælles Fadervor, hvorefter sognepræsten lyste velsignelsen over forsamlingen.