Praktiske informationer

Sorø Privatskole udgiver inden skoleåret starter en opdateret infofolder om det kommende skoleår. Her kan du læse mere om praktiske informationer, vigtige datoer og om skoledagen generelt.

 

 

Optagelse & udmeldelse

Rent praktisk udfylder I en formular om optagelse på venteliste, hvorefter barnet bliver optaget på ventelisten. Vi opkræver ikke et ventelistgebyr ved optagelse på ventelisten. En eventuel udmeldelse sker pr. d. 1. i hver måned med er 1 måneds opsigelse.

 

 

Skole-betaling

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når eleven tilbydes en plads fra ventelisten på Sorø Privatskole. Der betales til skolebetaling i perioden 01-08-2017 til 30-06-2018.  Der reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne er pr. 1. august 2017:

  • 0.-9. årgang kr. 1.500 x 11 mdr.

Der gives søskenderabat på 20%. Første barn (ældste barn) på skolen betaler fuld pris. De efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. Udover skolepenge er der følgende udgifter til ekskursioner og lejrskoler:

  • 2. årgang kr.    500 (Skælskør Lystskov)
  • 5. årgang kr. 1.440 (Skagen)
  • 8. årgang kr. 2.100 (Polen)
  • 9. årgang kr. 1.800 (Berlin)

Lejrskolebetalingen for 2. årgang opkræves d. 01-08 og 01-09. Lejrskolebetalingen for 5., 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12 og 01-01.

 

Manglende betaling

Misvedligeholdelse af ovennævnte betalinger er ikke tilladt. Sorø Privatskole kan i yderste konsekvens vælge at indkræve sit tilgodehavende via inkasso. Indkrævningen kan – udover de nævnte betalinger – omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med indkrævningen. Manglende betaling kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse af skolen, når gælden samlet udgør 2 måneders betaling. Medmindre der er truffet en aftale med skolen om dette. Tilsvarende regel gælder for hhv. SFO, Klub og Musikskole.

 

Tilskud til skolebetaling

I august måned modtager forældrene et skema til ansøgning om tilskud til skolepenge via ForældreIntra. Ansøgningen skal returneres til Sorø Privatskole senest i starten af september, hvis man ønsker at gøre brug af muligheden. Tilskudsmuligheden afhænger, som hovedregel, af husstandsindkomst og antal børn under 18 år. Der er begrænsede midler, men vi opfordrer alle, der ønsker at gøre brug af muligheden, om at søge.

 

Skole-hjem-samarbejde

Lærerne på Sorø Privatskole skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandage, onsdage, fredage kl. 7.50-15 og tirsdage og torsdage kl. 7.50-16.30. Forældremøder ligger fra kl. 18-19.30. Skolehjemsamtaler ligger fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil 2 gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales.

Ved skolehjemsamtalerne fra 3.–9. årgang er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om hele elevens skolegang fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer. I indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale.

For elever på 4.–9. årgang vil forældre og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed for at tale med klassens øvrige lærere. Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage i skolehjemsamtalerne. Hvis det hele bare kører, og der ikke er noget, som skal tages op, behøver man ikke at skrive sig på en samtaletid.

 

Øvrige informationer

For øvrige informationer om Sorø Privatskole henviser skolen til den opdaterede infofolder om det kommende skoleår, som kan downloades øverst på siden. Du kan også vælge at kontakte: