Elever modtog Deutsches Sprachdiplom

Ved en lille højtidelighed på skolen modtog 16 elever fra sidste skoleårs 9. klasser deres velfortjente Deutsches Sprachdiplom. I alt 23 elever har i år bestået den tyske sprogdiplom-prøve.

Salen dannede tirsdag den 24. september rammen om årets overrækkelse af Deutsche Sprachdiplom, hvor skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard bød velkommen til skolens tidligere elever i 9. klasse og deres forældre.

Den musikalske underholdning blev varetaget af Clara og Asger fra hhv. 8.z. og 9.z. De spillede fire stykker på flygel. Herefter holdt afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz tale til eleverne - på tysk, naturligvis. 

Det var Deutsche Sprachdiploms officielle repræsentant Katrin Drygala de Oleveira, der  overrakte diplomerne til eleverne.

Deutsche Sprachdiplom kan sammenlignes med det tyske afgangsbevis og følger standarderne i Common European Framework of Reference for Language. Det vil sige, at eleverne går til den samme tyskprøve, uanset om skolen befinder sig i Seattle, Singapore eller Sorø.

På verdensplan tager omkring 50.000 elever, i alderen 14-19 år, DSD-prøven hvert år. Prøven består af fire dele: 1. Læseforståelse 2. Lytteforståelse 3. Skriftlig kommunikation 4. Mundtlig kommunikation. Prøvens skriftlige del bliver rettet i Tyskland, og til den mundtlige del er der en beskikket censor. Selve prøven ligger hvert år i marts.

Katrin Drygala de Oleveira overrakte også diplomer til skolens to tysklærere, Bettina Kölsch og Malene Siebenkäß, som bevis på, at de har kvalificeret sig som certificerede undervisere under Deutsche Sprachdiplom.

Sorø Privatskole er eneste danske grundskole, der er anerkendt som Sprachdiplomschule.

Se omtale i lokale medier.