Hvor er læreren?

En delegation med 20 skolefolk fra Sydkorea var onsdag den 29. januar på besøg for at få indblik i det danske skolesystem.

Der er stor forskel på at drive skole i Danmark og Sydkorea. Det blev klart, da 20 embedsmænd og skolefolk fra Sydkorea onsdag besøgte Sorø Privatskole for at få indblik i det danske skolesystem.

Skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard tog imod de sydkoreanske gæster og introducerede dem til Sorø Privatskole og fortalte om, hvad der karakteriserer privatskolen, og hvilke pædagogiske metoder, vi arbejder efter.

Hvor er læreren?

De sydkoreanske gæster besøgte flere klasser, så de ved selvsyn kunne opleve, hvordan danske skoleklasser anno 2020 arbejder.

Og dette indblik gav en del overraskelser. Bl.a. undrede flere sig over, hvor læreren befandt sig, da de trådte ind i en klasse, hvor eleverne havde gruppearbejde. Læreren var ikke at finde bag katederet, men var rundt blandt eleverne for at vejlede.

"Det var også overraskende for koreanerne, at danske elever typisk går i den samme klasse gennem hele deres skoletid. I Sydkorea skifter eleverne klasse hvert år. Gæsterne undrede sig også over, at skoledagen allerede sluttede kl. 14:30 hos os. I Sydkorea går eleverne i skole fra kl. 8-18, hvorefter de skal hjem og lave lektier til næste dag," fortæller Nanna Kofoed Øhrgaard.

Udover besøget på Sorø Privatskole besøgte de sydkoreanske skolefolk Frederiksberg skole i Sorø. Herefter tog de videre på flere skolebesøg i hhv. Stokholm og Oslo.